Over ons

Aanleiding tot het oprichten van de Stichting Drie Eigen is het opnieuw actueel worden van de dreiging van een ontgrinding van het grensoverschrijdende natuurgebied het Vijverbroek. In de Stichting zijn burgers van Kessenich, Thorn, Ittervoort en Neeritter vertegenwoordigd, die hun verontrusting over de gevolgen van een ontgrinding al kenbaar hebben gemaakt bij Nederlandse en Belgische overheidsinstanties. Het nieuwe grinddecreet dat door het Vlaams Parlement op 3 april 2009 is aangenomen maakt het mogelijk om op projectbasis door te gaan met ontgrinding wanneer er sprake is van een win/win situatie en maatschappelijk belang. Het winnen van grind mag niet meer het hoofddoel van de ontgrinding zijn.

Voor de volledige tekst van het grinddecreet zie: www.vlaamsparlement.be  (parlementaire dossiers – eenvoudig opzoeken-grinddecreet)

In een gesprek met de Belgische grindfederatie Belbag is bevestigd dat de ontgrinding van het Vijverbroek voor hen een zeer serieuze optie is.

De naam Drie Eigen heeft betrekking op de Heerlijkheid Kessenich, het Vorstendom Thorn (met Ittervoort) en het Vrijdorp Neeritter , die vroeger eigenaar waren van het Vijverbroek.  Onze doelstellingen vindt u in het artikel “Vijverbroek tot bloei” (zie onder actueel).

De Stichting is aangesloten bij:

Milieufederatie Limburg
en
Milieukoepel Limburg