Oprichting Stichting Drie Eigen in 2009

Activiteiten 2011

Activiteiten 2012

Activiteiten 2014

De schoonheid van Vijveren
19 januari 2012

Activiteiten 2011


Activiteiten 2011

14 januari
Gesprek met Sylvain Sleypen, gedeputeerde Belgisch  Limburg en lid van het projectgrindwiiningscomité. Volgens hem is het Vijverbroe nog niet aan de orde, maar wordt eerst gekeken naar het gebied Elerweert. Hij kan overigens niet garanderen dat het Vijverbroek zal worden gevrijwaard van een ontgrinding.

20 januari
Gesprek met burgemeester Strous van de gemeente Maasgouw over de doelstellingen van de Stichting Drie Eigen.

7 februari
Gesprek met de milieuambtenaren van de gemeente Maasgouw, dhr J.Joosten, en van de gemeente Leudal, dhr R.Wilms over mogelijke samenwerking met de gemeente Kinrooi over het behoud van het unieke natuurgebied Vijverbroek.

14 februari: website www.stichting-drie-eigen.eu in de lucht

21 februari
Gesprek met mevrouw Ria Oomen, lid Europees Parlement, over de diverse beschermstatussen van het Vijverbroek o.a.Natura 2000 gebied, habitat-en Vogelrichtlijn gebied enz. Zij zal nagaan welke waarde de statussen hebben indien het Vijverbroek bedreigd wordt door ontgrinding.

24 februari
Gesprek met ir,J.Tielen van het Waterscap Peel en Maasvallei naar aanleiding van het recente hoogwater. Het hoogwater heeft grote invloed op de waterstand van het Vijverbroek(kwelwater) met als gevolg een hoge afvoer van de Thorberbeek waardoor in Wessem meerdere pompen moeten worden ingezet ter voorkoming van overstromingen in Thorn,Heel en Wessem. Door ontgrinding van het Vijverbroek zal dit gevaar alleen maar toenemen. 

14 maart:  jaarvergadering Limburgse Milieukoepel.

19 maart
In het kader van de Actie"straat net"2011 van de gemeente Kinrooi werd meegewerkt aan het opschonen van de wegen in het gebied Vijverbroek.

21 maart:  regiovergadering Milieufederatie Limburg

28 april:  bezoek delegatie gemeente Leudal aan het Vijverbroek


11 juli:  bezoek delegatie gemeente Maasgouw aan het Vijverbroek

3 en 4 september: stand Drie Eigen tijdens manifestatie "Kunst in de Tuin" in Thorn

7 oktober
Bezoek en overleg met de gemeente Leudal en de Bosgroep Zuid Nederland over het mogelijk beheer van het Vijverbroek door Natuurpunt Kinrooi.

7 november:  regiovergadering Milieufederatie Limburg

15 november
Bespreking met de dhr Huntjens, projectmanager van de gemeente Maasgouw, over het Masterplan Maasplassen.

bestuursvergaderingen: 8