Oprichting Stichting Drie Eigen in 2009

Activiteiten 2011

Activiteiten 2012

Activiteiten 2014

De schoonheid van Vijveren
19 januari 2012

Activiteiten 2012 
Activiteiten 2012

19 januari: Presentatie "Schoonheid van Vijveren"in Metronoom C-klein

11 februari
In samenwerking met Natuurpunt Kinrooi werd meegewerkt aan het opschonen van de Eendenpoel.

15 februari
Volgens afspraak met de gemeente Maasgouw wordt voor het opstellen van het   Masterplan Maasplassen en de Structuurvisie Maasgouw 2030 door de Stichting haar visie over de gevolgen van ontgrinding voor het Vijverbroek en omgeving ingebracht. Deze visie is opgenomen in de Structuurvisie Maasgou 2030.

9 maart
In het kader van de Actie"straat net"2012 van de gemeente Kinrooi werd meegewerkt aan het opschonen van de wegen in het Vijverbroek.

15 maart
Door de gemeenteraad van de gemeeente Maasgouw wordt unaniem een motie aangenomen waarin zij zich uitspreekt tegen ontgrinding van het Vijverbroek en voor behoud van dit unieke natuurgebied.


28 augustus
Bezoek dhr E.Binnendijk ( Waterschap Peel en Maasvallei), J.v.d.Berg (gemeente Maasgouw) en enkele leden Van Natuurpunt Kinrooi en Drie Eigen aan het Vijverbroek en bespreking van het onderhoud en de mogelijkheden voor een vispassage bij de Krakermolen in de Itterbeek.

3 juli
Door de gemeenteraad van de Gemeente Leudal wordt unaniem een motie aangenomen waarin zij zich uitspreekt tegen ontgrinding van het Vijverbroek en voor behoud van dit unieke natuurgebied.


22 september
Bezoek van J.v.d.Berg (gemeente Maasgouw) en enkele leden van Natuurpunt Kinrooi en Drie Eigen aan het Vijverbroek met name de steilrand en de mogelijkheden voor het wandelnetwerk Maasgouw.

26 september
Bezoek aan de informatieavond REKIN over de vergunningsaanvraag voor zandwinning in de Boterakker voor een periode van 20 jaar

6 oktober
Door de Vlaamse regering een openbaar onderzoek gestart van het voorlopige vaststellingsbesluit over de nieuwe afbakening van het deelgebied 11 "Boterakker". Hierin wordt een uitbreiding van het Habitatrichtlijngebied voorgesteld in de Dragasaplas. Door de Stichting Drie Eigen is hierover een advies uitgebracht waarin zij voorstelt om een verbindingszone te realiseren met het Vijverbroek. 

24 oktober  Deelname Europarc Colloqium Rivierpark Maasvallei

29 oktober vergadering Wandelnetwerk Maasgouw

bestuursvergaderingen: 6