Oprichting Stichting Drie Eigen in 2009

Activiteiten 2011

Activiteiten 2012

Activiteiten 2014

De schoonheid van Vijveren
19 januari 2012

Activiteiten 2014  Openstelling kikkerpoelen Vijverbroek


Op Vrijdag 20 juni werden twee nieuwe kikkerpoelen feestelijk opengesteld in het bijzijn van burgemeester Jo Brouns van Kinrooi en gedeputeerde Ludwig Vandehove.
Het graven van de twee poelen werd mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de provincie Limburg in het kader van projecten voor het behoud van de biodiversiteit.
Dankzij de medewerking van de gemeente Kinrooi, Rotary Maaseik en de Stichting Drie Eigen kon aanspraak gemaakt worden op de maximale subsidie.
Door Frans Parren van Natuurpunt werd toelichting gegeven op de gekozen locatie die met name voor de boomkikker een ideale biotoop is.
Leerlingen van de basisscholen, Bommesaar en Icarus, werken in het kader van het Educatief Natuurbeheer al jaren mee aan het beheer van het Vijverbroek en aanvaarden ook het peterschap over een van de poelen.