»

Er zijn nu geen actualiteiten

»

Motie structuurvisie Maasplassen gemeente Leudal

»

Motie Structuurvisie Maasplassen gemeente Maasgouw

»

Bezoek delegatie gemeente Leudal

»

Projectgrindwinningscomité

»

wateroverlast januari 2011

»

Grinddecreet

»

Vijverbroek tot bloei

»

Wat kunnen we met trots doorgeven aan onze kinderen?

Grinddecreet

Op 3 april 2009 is door het Vlaams Parlement de wijziging van het grinddecreet van 14 juli 1993 aangenomen.
Hierdoor wordt onder bepaalde voorwaarden verdere grindwinning mogelijk gemaakt:

- grindwinning bij infrastructuurwerken
- projectgrindwinning: de grindwinning die gepaard gaat met de
  realisatie van een maatschappelijk project van groot openbaar
  belang dat op zichzelf niet gericht is op het winnen van grind.

Door de Vlaamse regering wordt een projectgrindwinningscomité opgericht dat belast is met het formuleren en beoordelen van het projectvoorstel.
Dit comité bestaat uit: 
- twee vertegenwoordigers van de Bestendige Deputatie Limburg
- de burgemeester van elke grindgemeente
- twee leden van VZW Belbag
- twee leden van de representatieve landbouworganisaties
- twee leden van de representatieve verenigingen voor leefmilieu en
  natuur
- een lid zonder stemrecht van de bevoegde administratie DNR

Een projectvoorstel mag alleen betrekking hebben op maatschappelijke
projecten van groot openbaar belang en voor zover de grindwinning een substantieel onderdeel is van de realisatie van het project.
Een projectvoorstel kan in het comité maar worden goedgekeurd indien twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en wanneer er geen tegenstem is tegen het voorstel.
De Vlaamse regering kan het voorstel alleen goed-of afkeuren. 
Voor meer informatie zie www.grind-limburg.be
 
De installatie van het projectgrindwinningscomité heeft plaatsgevonden op 7 juli 2010.