»

Er zijn nu geen actualiteiten

»

Motie structuurvisie Maasplassen gemeente Leudal

»

Motie Structuurvisie Maasplassen gemeente Maasgouw

»

Bezoek delegatie gemeente Leudal

»

Projectgrindwinningscomité

»

wateroverlast januari 2011

»

Grinddecreet

»

Vijverbroek tot bloei

»

Wat kunnen we met trots doorgeven aan onze kinderen?

wateroverlast januari 2011

Als Stichting Drie Eigen ( Nederland/België) brengen wij graag het volgende onder uw aandacht. De Witbeek, ook Thornerbeek genoemd, stroomt via Geistingen, Kessenich en Thorn naar de Maas in Wessem.
Door de ontgrindingen in het aangrenzende gebied is de afvoer van kwelwater enorm toegenomen. De beek is bij hoge maasafvoeren nu al niet meer in staat het aanbod van kwelwater af te voeren.

Het Waterschap Peel en Maasvallei is al tien dagen met drie of vier zware pompen doende om een overstroming ter hoogte van Kessenich, Thorn, Wessem en Heel te voorkomen. Of e.e.a. al niet voldoende problemen oplevert, wil men het tussenliggende Vijverbroek óók nog ontgrinden. Aangezien een aansluiting op de Maas via het Belgische (hoger stroomopwaarts) gelegen grindgat moet plaatsvinden zijn de gevolgen straks voorspelbaar. Het aanbod van kwelwater richting Kessenich en Thorn  zal zonder twijfel sterk toenemen. Los van alle  andere nadelen moet dit al een reden zijn om alles in het werk te stellen verdere ontgrinding in het genoemde gebied te weren.