»

Er zijn nu geen actualiteiten

»

Motie structuurvisie Maasplassen gemeente Leudal

»

Motie Structuurvisie Maasplassen gemeente Maasgouw

»

Bezoek delegatie gemeente Leudal

»

Projectgrindwinningscomité

»

wateroverlast januari 2011

»

Grinddecreet

»

Vijverbroek tot bloei

»

Wat kunnen we met trots doorgeven aan onze kinderen?

Projectgrindwinningscomité

Op 4 februari 2011 heeft de Vlaamse regering definitief haar goedkeuring gehecht aan het projectgrindwinningscomité.
Als eerste is door het consortium Steengoed (7 baggerbedrijven) op
5 april het gebied Elerweert ingediend bij het comité.
Dit project is het eerste dat volgens de richtlijnen van het nieuwe grinddecreet verloopt.
De in het comité vertegenwoordigde partijen dienen binnen 90 dagen overeenstemming te bereiken, anders moet Steengoed naar een andere locatie uitzien.