»

Er zijn nu geen actualiteiten

»

Motie structuurvisie Maasplassen gemeente Leudal

»

Motie Structuurvisie Maasplassen gemeente Maasgouw

»

Bezoek delegatie gemeente Leudal

»

Projectgrindwinningscomité

»

wateroverlast januari 2011

»

Grinddecreet

»

Vijverbroek tot bloei

»

Wat kunnen we met trots doorgeven aan onze kinderen?

Bezoek delegatie gemeente Leudal

Op uitnodiging van de Stchting Drie Eigen bezocht op 28 april een delegatie van de gemeente Leudal bestaande uit burgemeester A.Verhoeven, de welhouders M.Janssen en J.Minses, milieuambtenaar R.Wilms, het Vijverbroek.
Van de Stichting waren hierbij aanwezig voorzitter Lei Tonnaer, Dré Römkens, Harrie Geelen, Leon van Kessel. Ad Tevel en Frans Parren namens Natuurpunt Kinrooi.
Na een uitvoerige uitleg door Harrie Geelen over de doelstellingen van de Stichtig werd een bezoek aan het Vijverbroek gebracht, waar door Frans Parren de verdere toelichting werd verzorgd (zie foto).
Tevens werden het stort van de voormalige gemeente Hunsel en het pekelhuisje bezocht en de aanwezigheid van de jachthutten onder de aandacht gebracht.
Het gezelschap was onder de indruk van dit natuurgebied en van mening dat dit nooit verloren mag gaan.
Op verzoek van de Stichting zal worden bekeken of Natuurpunt ook het gedeelte van het Vijverbroek op het gebied van Neeritter onder haar beheer kan krijgen.