Het Vijverbroek

Film Vijverbroek

Het Vijverbroek in de Biologische Waarderingskaart


Fotoalbums:

Vijverbroek

Het Vijverbroek

Het Vijverbroek is een uniek natuurgebied tussen de steilrand  en de Witbeek en ligt ingesloten tussen Kessenich, Thorn, Ittervoort en Neeritter.
Het gebied was van oudsher eigendom van de Drie Eigen : de heerlijkheid Kessenich, het vorstendom Thorn (met Ittervoort) en het vrijdorp Neeritter.
Het Vijverbroek is een zeldzaam voorbeeld van een gaaf bewaarde verlande Maasmeander.
Het gebied is een oase van rust en wordt omringd door een elzenbos dat elders zelden nog voorkomt in zijn oorspronkelijke vorm.
Het Vijverbroek is landschappelijk, natuurwetenschappelijk, geomorfologisch en historisch een zeer belangrijk gebied.
Het gebied is opgenomen in de Beneluxovereenkomst 1982, in het Grensoverschrijdend Ecologisch Basisplan Vlaanderen-Nederland.2004 en de Biologische Waarderingskaart 2000.

 
De officiële statussen en waarderingen van het Vijverbroek zijn:
Erkend Reservaat nr E-219
Natura 2000 - Vogelrichtlijngebied - Habitatrichtlijngebied
Complex van biologisch waardevolle elementen
Geklasseerd landschap
Beschermd onroerend erfgoed
 
Het Vijverbroek is onderwerp geweest van diverse studies die de belangrijkheid onderstrepen van dit natuurgebied om dit in zijn oorspronkelijke staat te handhaven. Op de website www.tinyurl.com/vijverbroek vindt u veel informatie over het Vijverbroek en verwijzingen naar publicaties, wetenschappelijke studies en andere belangrijke websites.