Kansen

Toekomstvisie Vijverbroek

Inrichtingsvoorstel verbindingszone

Kansen

Onze Stichting heeft nagedacht over een in de tijdgeest passende invulling / ontwikkeling van het gebied Vijverbroek. De betreffende overheden zullen zich nu sterk moeten maken om het tij te keren.
 
De belangrijkste aandachtspunten zijn:
 
De landbouwgronden zo veel mogelijk verplaatsen naar elders (aangevuld terrein).
Beheersovereenkomsten sluiten voor bepaalde percelen, zo dat deze natuurvriendelijk bewerkt worden.
De ontstane grondwaterdaling weer op het gewenste peil brengen.
 
Verwezenlijking  van de Ecologische Hoofdstructuur waarbij de belangrijke natuurgebieden Koningssteen en Vijverbroek een verbindingszone krijgen.
Het hele gebied insect (dus ook voor de bij) vriendelijk maken.
 
Een recreatief stiltegebied realiseren, een noodzaak voor Thorn en omgeving.
Weer net als vroeger de Ooievaar een kans geven. (ligt in trekroute).
Voorlichting en rondwandelingen organiseren vooral voor kinderen.

Hiervoor wil onze Stichting zich inzetten!