Stichting Drie Eigen

Doelstelling

Het bestuur

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 7 personen uit Kessenich, Thorn, Ittervoort en Neeritter.

L.H.P.Tonnaer voorzitter - Thorn
A.H.Romkens - vice-voorzitter - Thorn
A.Tevel - secretaris - Thorn
Th.H.L.Henkens - penningmeester - Kessenich
H.A.M.Geelen - bestuurslid - Thorn
G.M.Manders-Scheres - bestuurslid - Ittervoort
J.F.M.van der Stappen - bestuurlid - Neeriter

De Stichting is aangesloten bij:

De Stichting Milieufederatie Limburg te Roermond
De Limburgse Milieukoepel te Hasselt