Stichting Drie Eigen

Doelstelling

Het bestuur

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het opkomen voor de belangen van milieu, natuur en leefbaarheid in het grensoverschrijdend natuurgebied het Vijverbroek en directe omgeving, dat zich hoofdzakelijk situeert tussen de steilrand en de Witbeek en dat is opgenomen in de Beneluxovereenkomst van 1982 en in het Grensoverschrijdend Ecologisch Basisplan Vlaanderen-Nederland van 2004. Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verstrekken van voorlichting, samen te werken met bestaande organisaties, het ontwikkelen van nieuwe initiatieven ter bevordering van bovengenoemde belangen.